டெஸ்ட் கிரிக்கெட் விளையாடிய முதல் இந்தியர்

  • டெஸ்ட் கிரிக்கெட் விளையாடிய முதல் இந்திய வீரர் கே.எஸ்.ரஞ்சித்சிங். இவர் இங்கிலாந்து அணிக்காக 1896 முதல் 1902 ம் ஆண்டு வரை விளையாடினார்.
  • குல் முகமது, அமிர் இலாஹி, அப்துல் கர்தார் ஆகிய மூன்று வீரர்களும் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்காக விளையாடியுள்ளனர். இந்தியா சுதந்திரம் அடைவதற்கு முன்னரும், பின்னரும் விளையாடியதால் இரு அணிகளிலுமே இடம் பெற்றிருந்தனர்.
  • டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தமது முதல் வெற்றியை பதிவு செய்ய, இந்தியா 19 வருடங்களையும், 230 நாட்களையும் எடுத்துக்கொண்டது.

0 comments: